Forebyggende tiltak må styrkes!

Systemet med uttak av skadedyr fungerer. Den unge hannbjørnen som ble skutt natt til søndag (5.juni), er bevis på at bjørnejakta fungerer som det skal. Men bjørnen skal også ha sin rettmessige plass i norsk natur.

HVA MENER NATURVERNFORBUNDET?


■ Rovdyra er en viktig og nødvendig del av norsk natur og
innehar viktige funksjoner i økosystemene i dynamikken
mellom beitegrunnlag, beitedyr og rovdyr.
■ Rovdyr er nødvendige for å opprettholde et stort og variert
biologisk mangfold i velfungerende økosystemer.
■ Undersøkelser viser at rundt 80% av befolkningen ønsker levedyktige rovrdyrbestander i Norge.
■ Alle de fire store rovpattedyrene står på den norske rødlista over truede og sårbare arter, og må forvaltes
med den største forsiktighet og i tråd med faglige anbefalinger.

Forebyggende tiltak må styrkes og erstatningene betales ut på forhånd. Dette vil gi større insentiver til skadeforebygging og bedre driftstilpasninger.Det er bedre å premiere dyreeierne som greier å holde beitedyra sine i live, enn å betale for døde dyr.