Framtidsmat, framtidsutdanning og framtidshåp

Det ble en intensiv, engasjerende og lærerik dag da vi arrangerte konferansen Broen til framtiden Innlandet 2022 på Lillehammer 28. september. Unge og eldre møttes til dialog på Lillehammer kino og Lillehammer bibliotek og litteraturhus.

Med 150 påmeldte, en stor andel av dem elever fra Nansenskolen på Lillehammer, var det tilnærmet full sal både på dagkonferansen på Lillehammer kino og kveldsarrangementet på biblioteket. Vi er glade for at vi i år klarte å engasjere så mange unge mennesker, både som paneldeltakere og som tilhørere. 

Av temaene som særlig interesserte de unge, var landbruk og matsikkerhet, miljøpsykologi, klimakrise og framtidshåp. 

Se konferanseprogrammet her!

Dagprogrammet ble strømmet. Det ligger i opptak på YouTube. Klikk her!

Her er noen smakebiter fra konferansedagen:

Kinoen rommer de store spørsmålene. Velkommen!
 

Unge tilhørere strømmer på.
 

Konferansier for dagen: Jens Uwe Korten, prosjektleder for bærekraft og grønn omstilling ved Høgskolen i Innlandet. 
 

Gardbruker, forfatter, journalist og tidligere landbruksforsker Svenn Arne Lie plasserer norsk jordbruk og matsikkerhet inn i den brennaktuelle politiske situasjonen i Europa.
 

Deltakere i panelsamtale om framtidsmaten, fra venstre: Thomas Cottis (Institutt for jordbruksfag, Høgskolen i Innlandet), Svenn Arne Lie (gardbruker, forfatter, journalist og tidligere landbruksforsker), Mai-Britt Vestergaard (Framtiden i våre hender Region Innlandet), Kristina Hegge (nestleder i Innlandet Bondelag) og Kelsey Tisthammer (Institutt for psykologi, Høgskolen i Innlandet).
 

Kelsey Tisthammer og Monica Rønning underviser i miljøpsykologi på Institutt for psykologi ved Høgskolen i Innlandet. Her gir de en kortkort innføring i miljøpsykologiens verktøykasse.
 

Tisthammer og Rønning forklarer blant annet at det er svært komplisert å hjelpe folk til å endre sin miljøatferd.
 

Victoria Thoresen er muligens den som har lengst erfaring fra feltet Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge. Hun representerer Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved Høgskolen i Innlandet. 
 

Thore Johan Nærbøe er leder i Utdanningsforbundet Innlandet. Her forteller han om En presset verden og en presset lærer – har skolen plass til natur- og klimakrisen? På en dag da lærerstreiken nettopp er avsluttet, kan man kjenne ekstra på engasjementet for en god skole.
 

Lisbeth Berntsen Grandalen fra LO Innlandet er opptatt av den norske samfunnsmodellens bidrag til det grønne skiftet. 
 

Lillehammer bibliotek hadde for anledningen laget en temautstilling!
 

Generasjonsmøte på Lillehammer bibliotek og litteraturhus. Fra venstre: Siri Syverud Thorsen (ordstyrer, Nansen Fredssenter), Skai van der Hagen (elev, Nansenskolen), Sivert Refsdal (leder, Innlandet Natur og Ungdom), Thomas Cottis (leder, Besteforeldrenes klimaaksjon Hamar og omegn), Svein Åge Johnsen (miljøpsykolog, Institiutt for psykolog, Høgskolen i Innlandet) og Ingrid Tønseth Myhr (ungdomssekretær, LO Innlandet).
 

Spørsmål, innspill, bekymring og håp fra den unge forsamlingen.


Vi takker bidragsytere, tilhørere og samarbeidspartnere for en flott dag!