Fremmede arter

I forbindelse med vår aksjon «Hjelp våre markblomster», som først og fremst handler om å fjerne/stoppe videre utbredelsen av lupin, presenter vi en liste med andre arter som har høy eller meget høy økologisk risiko for spredning og fortrenging av stedegne planter.

Vi henviser til denne linken som ligger på nettsida til Naturvernforbundet:

https://naturvernforbundet.no/fremmede-arter/category4087.html

Her finner du en liste med planter som kan erstatte de uønskede vekster:

https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_arter/bli-kvitt-bollefro-og-pobelplanter-article33534-152.html