Funn av truede arter på medlemstur til Knappkjølen

Lokallaget i Sør-Østerdal lette etter truede arter da de inviterte medlemmene sine på tur i skogen i august.

På sitt årsmøte i mars vedtok Naturvernforbundet i Sør-Østerdal en støtteerklæring til to forslag om frivillig skogvern. Det ene området var Knappkjølen-Gransjøberget-Venberget. Dermed var det naturlig å legge en medlemstur til nettopp dette området, nærmere bestemt Knappkjølen i Åmot kommune.

14 deltakere møtte opp på Haugedalen grendehus på morgenen 29. august. En av dem var Erik Kagge fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Han er ekspert på artsregistrering i skog. 

Etter parkering ved Djupedalskoia sørøst for Krismesjøen, gikk turen ned den fordige Djupedalen, og deretter inn i de bratte lisidene på øst- og nordsiden av Godåsen ned mot Krismesjøen. (Foto: Per Ivar Kvammen). I løpet av turen fant deltakerne disse artene:

Rundhodenål (sterkt truet)


Rundhodenål er tilknyttet gammel og litt fuktig granskog med litt sjikting og mange gamle trær. 

Svartsonekjuke (nær truet)


Svartsonekjuke er en art man kommer over hvis det er gamle nedbrutte trær i skogen.

GranatrustkjukeLungeneverRødrandkjuke Rødskivet kanelsoppSpriketorvmose

Foto av arter: Per Ivar Kvammen.

Lokallaget var også på jakt etter huldretorvmose og huldrestry, men disse artene ble ikke funnet denne gangen. Det ble derimot rikelig med gubbeskjegg, en hengelav som vokser i gammelskog med fin sjiktning. I tillegg ble det funnet ulvemelk (en slimsopp), fiolkjuke og gullnål (en nålelav).

Det ble ellers observert flere merker etter tretåspetten i området, en typisk gammelskogindikator. Deltakerne fikk også se fuglekonger i tretoppene og høre storlom ved Holmsjøen.

Turen endte ved Holmsjøen med et utsøkt måltid kortreist mat hos grunneier Caroline Rolstad. Rolstad fortalte om sine planer om å utvikle småskala naturbaserte reiselivsprodukter for Knappkjølområdet. Hun fortalte til stor begeistring fra de tilstedeværende at det var opplevelsen av skognaturen med sitt biologiske mangfold, inkludert alle de fire store rovdyrene, som skulle ivaretas og markedsføres. 

Takk til Finn Nygård for rapport fra turen.

Les mer om naturen på Knappkjølen i denne rapporten fra Biofokus.