Gammelskogens betydning for klima og det biologiske mangfold

Gjermund Andersen, leder for NOA og skogsutvalget i Naturvernforbundet holdt et innledende foredrag om gammelskog og dens betydning for klima og det biologiske mangfold. 11 personer møtte opp.

Leder for skogsutvalget i Naturvernforbundet Gjermund Andersen holdt et godt og velstrukturert foredrag om gammelskogens betydning for både klima og det biologiske mangfold. Han presenterte en rekke studier som bekrefter det naturvernforbundet står for når det gjelder vern og hvordan vi skal forvalte skogen for å ta vare på det biologiske mangfold og som grunnlag for klimatiltak knyttet til skogsdrift.

En del av tilhørerne har bakgrunn fra skogsdrift, både som entrepenør, skogeier, i det offentlige og andre interesserte. Ikke uventet hadde de en del innvendinger og spørsmål til Andersen som han besvarte med å henvise til de studier han hadde presentert.

Andersen har selv bakgrunn som skogsarbeider og skogseier og var mest opptatt av at vernetiltak han foreslår på sikt har en god effekt både på miljøet men også på tømmerets kvalitet. Og dermed økonomisk lønnsomt.

Vi forsøkter å vedlegge hans foredrag her, men får melding at dette ikke er mulig. Interesserte kan sende en melding til kuyp@online.no, så skal de får tilsendt det som vedlegg til mail.