Gir rovdyr kreft?

Lynn Hege Myrvang konkluderer i sitt innlegg i ”Valdres” av 11.oktober med at rovdyr øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og kreft.

Hun argumenter med at våre rovdyrbestander fører til økt behov for tilskuddsfôring med kraftfôr. Riktig nok kun noen uker i for- og etterkant av beitesesongen, men etter hennes vurdering tydelig nok til at faren for bl.a. kreft øker. Det er en drøy påstand, som åpenbart trenger en kommentar.

Å knytte vår rovdyrbestand til menneskets helsetilstand må være en avansert øvelse i epidemiologi og ”årsak til sykdomsforståelse”. Jeg har ingen forutsetning for å kunne gjøre en slik øvelse, og jeg tviler på at Lynn Hege er istand til det.

Derfor ber jeg henne om å trekke denne påstanden tilbake og heller argumentere for økt matproduksjon på annet grunnlag og uten å trekke vår rovdyrforvaltning inn i diskusjonen.

Et flertall på Stortinget har gått inn for et rovdyrforlik. Det som er viktig i fremtiden er at forvaltningen av rovdyrbestanden følges opp nøye. Det er ikke rovdyrene som er ansvarlig for denne forvaltningen.

For Naturvernforbundet i Valdres,

Fred Kuyper