GLØR – FYRTÅRN FOR FORSKNING

Pilotanlegget på GLØR blir det første i verden som renser biogass ved hjelp av karbonmembraner. Fordelene med anlegget er at man får reduserte oppgraderingskostander, spesielt for småskala biogassoppgradering. I tillegg unngår man bruk av kjemikalier for å separere metan fra CO2.

Fjeldvær trekker fram GLØR sin rolle i prosjektet. Han forteller at GLØR har vært en god samarbeidspartner og krevende kunde fra tidlig i prosjektets levetid. 


–   Uten GLØR hardde vi ikke kommet noen vei. En slik samarbeidspartner vokser definitivt ikke på trær. Vi skulle ønske flere industrielle aktører var villig til å ta den risikoen det innebærer å være med å utvikle helt nye og uprøvde teknologier, understreker Fjeldvær.