God sommer!

Naturvernforbundet i Innlandet har hittil i 2022 hatt stort fokus på naturmangfold. To av våre kampsaker er E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer og ulovlig hogst i Vang i Hamar.

La lykken gro
som gresset bak do!

Slik lyder et lite, uskyldig rim fra vår barndoms minnebok. Men hvorfor ikke la gresset gro andre steder enn bak do?

FNs naturpanel melder at naturmangfoldet aldri før har vært så truet som det er i dag. I november 2021 kom Norges nye rødliste, som forteller at 21 % av våre arter nå er med på lista. I 2021 og 2022 jobber FN for at verdens land skal vedta en ny, forpliktende naturavtale som setter mål for å bevare økosystemer og naturen.

I mai oppfordret vi til å la gressklipperen stå og slippe insektene til i hagen (#nomowmay). På samme måte vil vi i sommer oppfordre Statens vegvesen og kommunene til mer selektiv kantslått. Hva med å sørge for at fremmede arter ikke sprer seg, og samtidig la de hjemlige engvekstene frø seg slik at artsrikdommen styrkes?

Naturvernforbundet i Innlandet har hittil i 2022 hatt stort fokus på naturmangfold.

Vi har kjempet mot ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer. Nye Veier ble i april gitt dispensasjon til å bygge vei i det sårbare området. Vi har klaget på vedtaket sammen med Naturvernforbundet nasjonalt, Naturvernforbundet i Lillehammer og Lågendeltaets venner. Nye politiske samferdselsvinder blåser, og kampen er ikke tapt! 

Vårt engasjementet for skogen er også stort. Gjennom skogutvalget har vi engasjert oss i det vi mener er ulovlig hogst i Vang i Hamar, vi har deltatt i høring av revisjon av Norsk PEFC Skogstandard og vi har stått opp mot skognæringens PR-kampanjer i avisspaltene.

Sommeren er en roligere tid for fylkeslag, lokallag og fagutvalg. Til høsten blir det klimaseminar, skogseminar, kurs for tillitsvalgte, oppstart av nytt lokallag og mye mer.

Vi takker alle våre lokallag, tillitsvalgte og medlemmer for uvurderlig innsats, og ønsker alle en fin sommer!

Hilsen fra

Ole Midthun, fylkesleder
Ida-Sofie Solberg Stryken, fylkessekretær