Godt nytt år!

2024 har så vidt begynt, og her kommer et tilbakeblikk på året som har gått og et frampek  inn i 2024.

Styret Gausdal 2023-2024 Foto Naturvernforbundet i Gausdal

Dette er Naturvernforbundet i Gausdal fornøyd med i 2023:

Ordførerdebatt og folkemøte om utviklingen på Skei 26. august 
I forbindelse med valgkampen blei ordførerne utfordret på hva de legger i «naturens tålegrense» på Skei. Oppsummert var det stor politisk enighet om ikke å utfordre grensa for utbygging opp mot fjellet og ned mot bygda. Hvilke tålegrenser det er for hytte- og leilighetsbygning innenfor denne planavgrensinga, i kraft av fortetting og bygging i høyden turte derimot ikke politikerne å være tydelige på. Det ligger dermed an til viktige diskusjoner når kommunedelplan Skei kommer ut på høring til vinteren. 

Vedtatt plan for naturmangfold i Gausdal kommune 22. juni Naturvernforbundet i Gausdal applauderer Gausdal kommune for å være framoverlent som en av de første kommunene i Innlandet med egen plan for Naturmangfold. Hovedmålet med temaplan for naturmangfold er å få en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i Gausdal kommune. Planen skal være et retningsgivende styringsverktøy for kommunen og gi et bedre kunnskaps- og
beslutningsgrunnlag.

Vedtatt Handlings- og økonomiplan 14. desember hvor flere av våre høringsinnspill ble tatt med i handlingsplanen: utarbeidelse av  regional fjellplan for Skei-området sammen med nabokommunene, starte opp arbeidet med en kommunedelplan for klima/energiplanlegging, prioritere tiltaket kunnskapsinnhenting/kartlegging av naturmangfold i oppfølgingen av Naturmangfoldsplanen 

Topptrimmen ble arrangert for 26. gang  i samarbeid med Gausdal IL og Turløypekomiteen. Topptrimmen brakte ca 500 Gausdøler ut på tur i naturen denne sesongen. Stor takk til David Helbæk og Johs Harviken som er primus motorer for Topptrimmen.

Planer for 2024:

  • Ferdigstille vår høringsuttalelse angående forslag om Sjøsetervatnet som vannkilde på Skei, frist 25. januar.
  • Mat og natur i hagen. Mulig prosjekt i regi av Naturvernforbundet og Hagelaget i Innlandet. Vi venter svar angående finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB i april.
  • Legge til rette for Naturglede gjennom turstier og naturopplevelser i skogen sammen med turløypekomiteen og andre bidragsytere i bygda. Kan vi få enda flere barnefamilier ut på tur i skogen ved å lage spennende naturstier… f.eks. slik som «den hemmelige stien på Lillehammer?»
  • Bidra aktivt inn i referansegruppa( første møte er 22. januar), og i høringsrunden når 1.utkastet til kommunedelplan Skei legges ut på høring 
  • Øke medlemsmassen vår gjennom vervekampanje. Naturvernforbundet har nå 53 medlemmer i Gausdal, kan vi sammen klare å verve 10 nye medlemmer i løpet av 2024?  Alle som verver ett nytt medlem får boka; Skogen av Anne Sverdrup-Thygeson i vervepremie 

Synes du dette er gode forslag, eller har du andre saker eller aktiviteter du synes Naturvernforbundet skal prioritere i 2024, ja, da vil vi gjerne høre fra deg.

Årsmøte blir  22.02.2024 og der skal blant annet aktivitetsplanen for 2024 vedtas.

Det blir også avholdt valgt på årsmøtet. Vi ønsker oss flere som kan bidra i styret, enten med høringsinnspill til kommunale planer, eller med mer praktisk arbeid f.eks. knytta til aktiviteter ute i naturen. Meld fra til oss dersom du ønsker å stille til valg.

På årsmøtet vil Thomas Cottis holde et  inspirerende foredrag om dyrking av grønnsaker i egen hage. Det er bare å glede seg.

Logg deg inn her for å sjekke at kontaktopplysningene dine i Naturvernforbundet stemmer:  https://bidra.naturvernforbundet.no/minside

💚 Naturvernforbundet har mål om å bli en bred folkebevegelse for alle som er glad i naturen og dyrelivet. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Sammen bidrar vi til å stanse klimaendringene og naturtapet – hver dag, over hele landet.

Tusen takk for at du er med på laget!

Hilsen Frode, Sissel, David, Renate og Stine i styret i Naturvernforbundet i Gausdal