Godt Nyttår!

Det nærmer seg slutten på et år preget av viktige hendelser i et naturvernperspektiv. 100-årsfeiringen av Norges Naturvernforbund er en av dem…

Når en så gammel organisasjon fortsatt er livskraftig og preger debatten om naturvernsaker i alle media, er det tegn på at det har vært en riktig satsing på organisasjonsutvikling, temavalg og prioritering av saker i forbundet. De flest aktive i naturvernforbundet gjør dette på fritid og det er mange som har engasjert seg, år etter år. Det står det respekt av. Naturvernforbundet har ikke minst satset på utvikling av lokale lag. I Valdres har vi valgt å slå sammen de seks kommuner til ett lag. Det tror jeg har vært riktig. Og slik sett ligger vi litt foran den forventede kommunestrukturen som er under oppseiling.

Også i det kommende år vil vi vektlegge arbeidet med våre vassdrag. Både fordi vi har begrenset med tid og ressurser, men ikke minst fordi vassdrag er en så vesentlig del av vår natur. Vi har fått dannet en gruppe som kalles for Vassdragsforum, som skal ha sitt første møte på torsdag 29. januar. Vi har store forventninger til at dette kan bli en suksess. Medlemmer som har interesse av å være med på denne satsingen, skal bare ta kontakt med oss i styret.

Med ønsket om et riktig Godt Nyttår hilser jeg dere alle på vegne av styret.

Fred Kuyper.

Jeg sender med teksten jeg la ut på vår Facebook sida:

Änglamark

Av Evert Taube

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill,

Jorden vi ärvde och lunden den gröna.

Vildrosor och blåklockor och lindblommar och kamomill

Låt dem få leva, de är ju så sköna.

Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm,

Leka tittut mellan blommande grenar.

Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm,

Låt fiskar simma bland bryggor och stenar.

Sluta att utrota skogarnas alle djur!

Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa!

Låt sista älven som brusar i vår natur

Brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill,

Jorden vi ärvde och lunden den gröna.

Vildrosor och blåklockor och lindblommar och kamomill

Låt dem få leva, de är ju så sköna.