Godt nyttår!

Vi har startet et nytt år. Behovet for naturvernengasjement blir mer og mer viktig. Det forutsetter at flere blir med i vårt arbeid. Vi inviterer herved folk til å ta initiativ for sine nærområder. Er du ikke medlem, så meld deg inn!

Kjære medlemmer av Naturvernforbundet i Valdres.

Jeg vil herved ønske dere alle et godt nyttår, og Valdres et godt nytt naturvernår!

Selv om laget sliter litt med aktiviteter, forsøker vi å følge med i saker som kan ha betydning for den gjenværende naturen i dalen. Etter min oppfatning er natur (per definisjon) det uberørte. I praksis betyr det at vi skal jobbe mot store tekniske inngrep, uheldig uttak av dyr en del mennesker og/eller næringer ikke liker, forsøpling, klimasaken mm.

De senere år har vi hatt problemer med å engasjere våre medlemmer, det har vært dårlig fremmøte på de arrangement vi har gjennomført. Med unntak av Vindasaken, da i godt samarbeid med den lokale aksjonsgruppa Vern Vinda. Noe som kan tyde på at lokalt forankra verneinnsats er å foretrekke om vi skal nå frem med vårt budskap.

Om du som leser dette mener det er (for deg) lokale saker som du vil arbeide for i samarbeid med naturvernforbundet, ta gjerne kontakt med oss.

I løpet av mars skal vi ha årsmøte, hvor det skal velges nytt styre. Har du lyst til å bidra med en sak du vil jobbe med, evt. delta i styrearbeidet, møt opp! Dato for årsmøtet kommer i løpet av februar.  Leder for valgkomiteen er Jan Paulsen med epostadresse: jan.paulsen@hotmail.com

Selv er jeg bortreist fra 16 januar til 8 februar, men ta gjerne kontakt med andre medlemmer i vårt styre. Navn finner du på vår nettside https://naturvernforbundet.no/oppland/valdres/ under fanen «Om oss».

Med hilsen

Fred Kuyper

styreleder