Granmeis om vinteren

Det er gode muligheter for å hjelpe fuglene, og det er en stor glede!

Granmeis. Foto: Heidi Kristoffersen

Granmeis (til høyre i bildet) har gått sterkt tilbake i den senere tid på grunn av moderne, intensiv skogsdrift. Den har havnet på Artsdatabankens rødliste. Granmeis foretrekker barskog med innslag av løvtrær og fuktig mark. For å finne egnede reirplasser trenger den død/morken ved, gjerne av or, vier eller bjørk. Ved å henge opp fuglekasser kan vi hjelpe granmeisen. Om sommeren lever granmeis av insekter og frø. Utpå høsten begynner den hamstring av frø som den gjemmer for å ha mat gjennom vinteren. Frø av gran og furu utgjør den viktigste næringskilden. Granmeis liker godt meiseboller og solsikkefrø. Det trengs mye energi for å overleve kalde vinternetter!