Grenser for hyttebygging

Det ble holdt et folkemøte om fjellgrenser mandag 4. september. Etter tre innledningsforedrag var det seks politikere fra seks forskjellige partier som deltok i debatten.

Etter et kort og godt velkomstforedrag ved Ole Morten Fossli, sekretæren for Fjellgrensenettverket og styremedlem i Naturvernforbundet i Valdres, var det politisk rådgiver i Sabima Fredrik Vikse som presenterte resultater fra siste rapport «Naturkampen». Deretter var det leder for Oppland Bonde- og Småbrukerlag Hallvard Helland, som holdt sitt foredrag med tittelen «Nok er nok – verdien av intakt natur».

Det var godt oppmøte, med en overvekt av hytteeiere og fastboende fra Øystre-Slidre. Noen av dem har også som medlemmer i Fjellgrensenettverket vært med på å organisere kveldens møte.

I tillegg til litt statistikk fra flere Valdres kommuner (som dessverre ikke kom tydelig frem pga. tekniske problemer med Teams-funksjonen) sa Vikse fra Sabima innledningsvis hvor viktig naturen er for oss mennesker, bl.a. i et helseperspektiv. Ikke minst vår psykiske helse tjener godt av å oppleve frisk natur. Også klima og en velfungerende natur har sammenhenger som taler for å ta godt vare på natur.

10% av norske arter er rødlistet. Arealinngrep er den største utfordringen. En utredning NINA har gjort viser at det er planlagt to ganger flere hytter enn boliger. Innlandet er nest «best» etter Trøndelag.

Han oppfordret til planvask og minnet oss om at grunneiere med gamle planer ikke har krav på erstatning for at områder tas ut av arealplaner. Arealnøytralitet er i samme kategori. Bygger du ut et sted, så må du redusere et annet sted, uten at det utløser noen form for erstatning.

Halvard Helland sier innledningsvis at politikk handler om samfunnsutvikling, ikke avvikling. Han påpekte at det årlig går 100 millioner dekar jord tapt globalt. Videre at 50% av økosystemer er ødelagt og at det har vært en dobling av energibehovet siden 1960.

Han påpeker også at det er et misforhold i inntektsfordelingen ved utbyggingsprosjekter. Mens utbyggere sitter igjen med store inntekter, har de som holder areal til naturopplevelser og fysisk aktivitet ingen økonomiske fordeler av dette.

Hans oppfordring til næringslivet (og politikerne) er at man i fremtiden må vektlegge fornuftig bruk av de eksisterende bygninger og arealer, skape aktiviteter som inntektskilde for mange av de fastboende. Han minnet oss om at i hans hjemkommune Lom, var det enighet om å gi overnattingstilbud i familiedrevne overnattingsbedrifter, fremfor en stor satsing på hyttebygging. Fjellgrense er ingen aktuell problemstilling i Lom.

Debatt

Det ble fort klart at av de seks debattanter og -onkler var representanten for FrP, Wenche Haug Almestrand, mest positiv til fortsatt bygging av hytter, selvfølgelig innen lovens rammer. Hyttebygging er en viktig inntektskilde for mange. Også representanten fra Vang Bygdeliste Leif Solemsli mente at det er fortsatt god plass til fortsatt bygging. Han påpekte at kun 0.5 promille av Vang er bebygd. Han sa også at 90% av landarealer i Vang er over 900 moh. Det er mye natur i Vang. Men som det ble kommentert fra salen: det er i beiteområder mye av byggingen foregår. Allikevel: det er en tomtereserve i Vang til 3000 hytter som kan bygges ut i et 50 års perspektiv.

Berit Øygard fra SV i Nord-Aurdal var veldig klar på at vi må begrense hyttebyggingen og stille oss spørsmålet om hvordan vi kan utvikle og utnytte de friarealer til positive opplevelser. Også Bjørn Nermoen fra AP i Etnedal vil ha moderasjon ift. hyttebygging, men påpekte at det er vanskelig å reversere prosesser når hyttetomter er godkjente i planverket. En tredje representant, Johannes Wahl Gran, fylkespolitiker fra MDG, var også klar på at det må bli slutt på den intensive utbyggingen, men kunne godta fortetning av hytteområder. Han påpekte også at kommuneøkonomien ikke alltid tjener på hytter. Overføringer til kommuner er basert på antall fastboende, ikke antall hyttefolk. Som allikevel har krav på (helse)tjenester. Under pandemien skapte det store problemer i deler av Gudbrandsdalen.

Morten Steinsrud fra SP i Øystre Slidre var den som ble mest utsatt for spørsmål og kritikk. Hyttefolk fra Beitostølen og flere ville har svar på konkrete spørsmål om konkrete hytteprosjekter i Beitostølen området. Han gjorde så godt han kunne, uten at han klarte å overbevise de som stilte spørsmålene helt. Bygging av store 17 meter høye bygninger midt i et etablert hytteområde er ikke populær. Det avgjøres kommende torsdag hvordan saken blir sluttbehandlet i kommunestyret. Steinsrud hadde ikke bestemt seg ennå…

Nb. Avisa Valdres vil ha et referat fra møtet. Det er sikkert lurt å lese det for å få et best mulig inntrykk av det som skjedde på møtet.  

fk