Grønn kafé

Jakten på Norges siste villmark

Nærmere 30 fremmøtte til foredraget om Jakten på Norges siste villmark tyder på at temaet er populært, både blant våre medlemmer og ikke-medlemmer.

Det var et interessant og tankevekkende foredrag vi fikk av én av årets nominerte til «Årets villmarking», Bjørn Henrik Stavdal Johansen.

Det er ikke mye villmark igjen, og det som er igjen er utsatt for en rekke forstyrrelser som kan svekke villmarkens funksjon for både fugle-, dyre- og planteliv. Det ble en god debatt i etterkant av foredraget om hvordan vi mennesker påvirker naturen, også i områder som er definert som villmark. Langtstrekkende gjerder, nedslitt natur, økende trafikk både til turhytter og dagsbesøkende er mulige årsaker til forstyrrelser. Også hyttebygging i randsoner er med på å øke trafikken og kan spesielt om våren bli dramatisk for både hekkende fugl og for dyrelivet i den mest kritiske fasen.

Bjørn Henrik fortsetter sin jakt etter både opplevelser og innsikt i villmarksområder. En dag skal det bli bok av dette, som kanskje kan være med på å påvirke våre politikerne.

Vi ønsker ham lykke til og velkommen i vårt styre!

Og takker for flott foredrag.