Grønn kafé

«Bærekraftig matproduksjon rundt huset»
·       temamøte tirsdag 3. oktober kl. 19.00 på Kulturpuben (Fagernes Landhandel)

«Bærekraftig matproduksjon rundt huset»

  • Gartneren Anders Nordrum vil dele sin lange erfaring med oss om det aktuelle temaet
  • Torstein Jæger Dahlen og Engebret Maanum forteller om deres erfaring med en felles hage
  • Eli Enger presenterer Valdres Hagelag
  • Diskusjon og svar på spørsmål!

Alle velkommen! Lett servering. Inngang kr. 100,-.