Grønn kafé

Matproduksjon rundt huset

Til sammen deltok 28 personer på møtet, inkludert foredragsholdere. Som var Anders Nordrum, gartner og innehaver av «Datsja»; Engebret Maanum og Torstein Jæger Dahl som driver en parsellhage og Eli Enger som representert Valdres Hagelag. Kun seks av de fremmøtte er medlem i Naturvernforbundet, fire av disse styremedlemmer. Når det gjelder effekt av annonsering: kun to ble kjent med møtet ved å lese annonsen i avisa Valdes. De fleste har lest omtalen på FB. Noen ble invitert av andre som kjente til møtet.

Møtet startet med at Anders holdt et foredrag om beredskapshagen. Deretter var det Engebret og Torstein som fortalte om deres erfaringer med en parsellhage og Eli avsluttet med å presentere programmet fra siste år i Hagelaget.

Etter kaffe og gode hjembakte kaker ble det spørsmål og svar. Noen av de fremmøtte hadde åpenbart god peiling på hagebruk, slik at det ble en faglig interessant menings- og erfaringsutveksling. Mange deltakere noterte ivrig, og det ble avsluttet med en rekke konkrete spørsmål om driftsteknikker.

Anders hadde med seg bøker om beredskapshagen og fikk solgt en del.

Fra «Langs veien» kom Røy Myrvang som intervjuet foredragsholderne og leder for kvelden. Det blir lagt ut på nettsida til «Langs veien».