Grønn kafé

Referat fra møtet «Grønn desember – snart er det Jul!»

Fred ønsket velkommen til det 7. Grønn kafé møte med temaet «Grønn desember-snart er det Jul!»

Han innledet med å forklare bakgrunnen for temaet. Klimaendringene fører gradvis til en kortere vinter, mindre snø og kanskje en «ikke-hvit jul». Han nevner Erik Damman som allerede for 50 år siden påpekte at klimaendringer kan bli et problem, samtidig som det er en global skjevfordeling av goder i verden. Organisasjonen Fremtiden i våre hender ble dannet i 1974 og er fortsatt en stor miljøorganisasjon med fokus på forbruk og miljø. Organisasjonens mål å redusere vårt forbruk har ikke slått an. Forbruket har doblet seg i løpet av de 50 år og låneopptak i Norge har doblet seg bare ila. de siste 20 år. Mange mennesker lever på forskudd. Årets julefeiring er kostnadsberegnet til ca. 135 milliarder kroner, samtidig som mange mennesker står i matkøer og ikke har råd til å feire jul slik jul skal feires.

Paven Frans, som tok navn etter Frans av Assisi, en hellige som var kjent for bl.a. sin kjærlighet til dyr og natur engasjerer seg sterkt i klima- og miljøproblemer og sendte ut en encyklika (rundskriv) «Laudato si» i 2015 med undertittel «Om omsorgen for vårt felles hjem». Han er blitt kritisert for at han blander religion og politikk. Dette som kommentar til at første innleder i kveldens møte, Eli Vatn, jobber som prest og har tidligere i år hatt møter om håp, bl.a. i et klimaperspektiv. Kirken er i dag en viktig medspiller i kampen mot klimaendringene. Også kirken blir kritisert i en del miljøer for deres klimaengasjement.

Eli innledet med å svare på spørsmålet om hva som er en god jul for henne. I en travel førjulstid som prest, var det spesielt julesangene hun gleder seg til. Og besøket av hennes fem barn med ektefeller og deres barn som kanskje det viktigste. Men hun minnet også den gang ett av barna hadde svart at Jesus var svaret på en god jul, når hun selv lurte på hvordan hun skulle få til en god julefeiring for den store familien. Og når det gjelder gaver, så er et kurs i hagedyrking til sine barn på giverlisten. Ellers så handler det om å møte mange mennesker. På skoler, barnehager og sykehjem. Ha gode samtaler.

Fred fortsatt kvelden mens gløggen og pepperkaker ble servert, med å presentere historien om Sankt Nikolaus. En prest etter en rik gresk familie som ble til biskop og senere kanonisert til helgen. Han delte sin rikdom med de fattige anonymt, for at de ikke skulle komme i forlegenhet. Sankt Nicolaus er blant de mest populære helgener i Europa og i Nederland feires han årlig den 5.desember med gaver til barna. Da nederlendere forsøkte å innføre feiring av Sankt Nikolaus (Sinterklaas på nederlandsk) i USA, ble den engelske formen til Santaclaus og festen ble flyttet til julefeiringen. En reklamemann så potensial i å utnytte hans popularitet til å markedsføre varemerket Coca-Cola og vipps: julefeiringen ble i stor grad feiring av varehandelen.

«The holidays are a great time for marketing. Thanks to one of the greatest business icons in history: Santa Claus . No matter what they call it, Santa Claus, Father Christmas, Saint Nicholas, etc., it is a legendary character who talks about Christmas, gifts, family reunions and in a very little known way, Coca-Cola .»(!)

Ketil Rogn-Hamre, filosof og humanetiker, fortsatt kvelden med et foredrag om etikk, til dels i et juleforbruk perspektiv. Han nevnte Aristoteles og «Den gyldene middelvei” som svar på om vi skal gi hverandre gaver. Blir det for mange gaver kan det oppleves som fråtseri, blir det for lite blir man regnet som gjerrig. Gaver har en viktig funksjon og kan styrke forholdet mellom mennesker. Han kommenterte også etiske utfordringer i et globalt perspektiv. En enkel test fikk tilhørere, til sammen 13 personer, være med på å kommentere. «Er vi villige til å risikere liv og eiendom for å redde et litte barn som er i ferd med å drukne mens vi ser på?» Svarene fra salen var nokså samstemt – alle vil kaste seg ut i vannet for å redde barnet. Så var neste spørsmål: er vi villige til å gjøre alt vi kan for å redde de millioner av verdens barn som dør hvert år? Det ble ikke noe entydig svar, men en rekke problemstillinger ble diskutert. Også etter at foredragsholdere hadde sagt sitt.

Det ble et godt møte.       

Ref. Trude