Grønn kafé

En meget vellykket start på vår møteserie Grønn Kafé med mange fremmøtte for å høre på Steinar Bergheim sitt billedforedrag fra sin tur gjennom Canadas villmark

Til sammen var vi 32 tilhørere til Steinar sitt foredrag med tittelen «En hel sommer i Canadas villmark. Møte med fugler, dyr og natur, og noen tanker om forvaltning av et av verdens største villmarksområder».

Foredraget var delt i to avdelinger, slik at vi også fikk tid til kaffe, kaker, frukt og en hyggelig prat rundt de mange små bord. Mest om de mange flotte naturbilder som ble vist og historien som ble fortalt. Og litt om hvor viktig det er med å ta vare på naturen. Steinar viste oss innledningsvis hvor lite villmark som er igjen i Norge. Han viste oss også hvor flinke Canadiere er med restaurering av ødelagt natur. Noe som skulle forplikte oss i Norge, nå som det er naturrestaurerings år!

Vi kan bare takke Steinar og hans kone Eldbjørg for å dele sine turgleder med oss. Og Fagernes Kulturpub for å kunne bruke deres lokaler til våre arrangement.