Grønt håp

Frå økosorg til økohåp
v/ Leif Gunnar Engedal

Siste av tre møter om Grønt håp. Torsdag 2. mars kl. 19.00 i Hegge Kyrkjestøge.