Høringssvar: Sykkel- og gangvei i Vangsvegen

Statens Vegvesen har levert forslag om oppgradering av Vangsvegen for å tilrettelegge for gående og syklende.

Snitt av grøntrabatt mellom Brugata og Sagvegen som viser foreslått regnbed for overvannshåndtering.Statens Vegvesen

Vangsvegen inn i Hamar fra Midtstranda er definert som et fortettingsområde i kommunens sentrumsplan. Statens Vegvesen har levert forslag om oppgradering av dagens trasé for å tilrettelegge for gående og syklende.

Høringen finner du på denne lenken.

Last ned høringssvaret her: