Har VNK makt?

Under debattmøtet på Fagernes 19.november ble det stilt spørsmål om Valdres Natur- og Kulturpark har reell makt. Og om svaret er ja, vil denne makta blir brukt på natur eller kultur?

Lederen for VNK ga oss et rungende JA JA JA. Hverken mer eller mindre. Det er godt å vite. Vi bør vel slutte med å kalle VNK for Valdres Nærings- og Konsumpark.