Heståsmyra – støttebrev i GD

Heståsmyra/Lunkelia, påskeaksjon! Flott oppslag i GD 17.mars hvor Norsk institutt for naturforskning er sterkt kritisk til den planlagte utbyggingen i Heståsmyra/Lunkelia.

Skjærtorsdag vil motstandere igjen aksjonere mot utbyggingen. Naturvernforbundet i Lillehammer støtter påskeaksjonen, det må det ikke være noen tvil om selv om vi ikke står nevnt i den ovenfor nevnte artikkelen. Vi har tidligere skrevet flere uttalelser imot, og gjentar nok engang: Det er helt meningsløst å bygge ut dette flotte nærområdet! 60 topp moderne fritidsboliger med vann, avløp, strøm og veger vil endre hele landskapet, gjøre ubotelig skade og ytterligere innskrenke et felles naturområde for både Ringsaker og Lillehammer. Et område med felles skiløyper, stier og spennende gammelskog opp mot snaufjellet, et sentralt friluftsområde mellom Nordseter og Sjusjøen.
Lillehammer kommune har varslet innsigelse mot utbyggingen, og den innsigelsen må stå fast!

Møt opp på årets påskeaksjon, skjærtorsdag kl.14 på Fakkelmyra som ligger vest for Sjusjøen Fjellkirke, nedenfor kafeen «Matstasjonen» i Birkebeinerløypa!

Naturvernforbundet i Lillehammer