Hjelp oss med å starte lokallag i Midt-Gudbrandsdalen!

Jo flere lokallag, jo bedre for natur og klima.

Hallo, Midt-Gudbrandsdalen!

I Innlandet har vi åtte flotte og aktive lokallag. I løpet av året ønsker vi å få på plass nye lokallag slik at Naturvernforbundet kan følge enda bedre med og engasjere seg i viktige saker i enda flere kommuner i Innlandet.

Vi starter i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Målet er å stifte et lokallag for disse kommunene innen høsten. Vil du være med, eller kjenner du noen som kan tenke seg å bidra?

Send en e-post til innlandet@naturvernforbundet.no eller ring fylkessekretær Ida-Sofie på nummer 414 66 239.