Hjelp sommerfuglene

Sommerfugler er fantastiske skapninger! Dessverre er mange av dem i tilbakegang på grunn av habitatødeleggelse.

Sommerfuglen gammafly. Foto: Heidi Kristoffersen.

På larvestadiene lever sommerfuglene av blader og andre plantedeler. De voksne sommerfuglene lever av nektar og annen flytende føde. På den måten konkurrerer de ikke om den samme maten. Hvis man er heldig og har en hage, kan man tilrettelegge både for larvestadiene og de voksne. Man kan for eksempel sette av et hjørne med brennesle. Da kan både admiral, dagpåfugløye og neslesommerfugl legge eggene sine der. Andre eksempler: Blåvinge har larvestadiene sine på lave planter i erteblomstfamilien, bl.a. kløver, vikker og tiriltunge. Den vakre apollosommerfuglen legger egg på ulike sedumarter, for eksempel smørbukk. Tistelsommerfugl legger som navnet tilsier egg på tistler, fløyelsringvinge på bl.a. myske og blåtopp og sitronsommerfugl på trollhegg og geitved.

Bildet viser gammafly som suger opp nektar fra salvieblomster.