Høringsinnspill til arbeidet med tiltaksplan for villrein i Rondane

Naturvernforbundet nasjonalt har i brev av 15. mai 2023 sendt innspill til Klima- og
miljødepartementet (KLD) sitt arbeid med ny stortingsmelding for villrein. Høringsinnspillet under tar utgangspunkt i brevet til KLD. Innspillet ble sendt 01.06.2023.

Klikk her for å lese Naturvernforbundets innspill til Klima- og miljødepartementet