Høringsinnspill til melding om Domma solkraftverk, Grue kommune

DNT Finnskogen og omegn, BirdLife Hedmark, Norges
Jeger- og Fiskerforbund Hedmark, Naturvernforbundet i Innlandet og Naturvernforbundet i Glåmdal er kritiske til planer for stort solkraftverk i skogsområder i Grue. Innspillet ble sendt til NVE 07.02.2024.