Høringsinnspill til regional plan for klima, energi og miljø

Regional plan for klima, energi og miljø har ambisiøse målsetninger, men mangler mye på å lage rammer og retning for ønsket samfunnsutvikling i Innlandet. Naturvernforbundet i Innlandet sendte innspill sammen med FNF Innlandet og flere organisasjoner 17.03.2023.

Klikk her for å lese om høringsuttalelsen på FNF Innlandet sine nettsider