Høringsinnspill til revisjon av vilkår for Raua- og Roppavassdragene i Gausdal kommune

Naturvernforbundet i Innlandet og Gudbrandsdal Sportsfiskerforening er positive til at NVE har besluttet at konsesjonsvilkårene for
reguleringene av Raua- og Roppavassdragene skal revideres. Vi har sendt felles innspill 15.10.2022.