Høringsinnspill til søknad om dispensasjon for økt motorstyrke i Lågen og Ottaelva

Fylkeslaget har sammen med Gudbrandsdal Sportsfiskerforening og Norsk Ornitologisk Forening avd. Oppland sendt innspill til høring av Sjoa Riverjet AS sin søknad om dispensasjon for økt motorstyrke i Lågen og Ottaelva. Vi ber Sel kommune avslå søknaden. Innspillet er sendt 21.11.2021.