Høringssvar: Budor grendesentrum

Løten kommune må ta hensyn til klima og bærekraftig naturforvaltning.

Fem mennesker på en grusvei ved siden av en hytte på BudorPrivat

Den globale klima- og naturkrisa er også lokal, og vi må ta innover oss at naturareal som bygges ned er tapt for framtida. At Løten kommune nå planlegger a sette opp et grendetun på Budor reagerer Naturvernforbundet sterkt på.

Vi ber om at detaljreguleringsplan for BS1 og BS2 Budor Grendesentrum avvises av overordnede hensyn til klima, biologisk mangfold og bærekraftig naturforvaltning. Vi mener at Løten kommune ikke skal sette planene ut i livet.