Høringsuttalelse – Reguleringsplan – Markahøvda

Naturvernforbundet i Valdres har gjort seg kjent med foreslåtte reguleringsplan for Markahøvda i Øystre Slidre Kommune og ønsker å komme med våre synspunkter i forbindelse med høringsrunden.

Naturvernforbundet i Valdres

V/Ole Morten Fossli

Rust

2890 Etnedal

20/8-08

Øystre Slidre Kommune

2940 Heggenes

Høringsuttalelse – Reguleringsplan – Markahøvda

Naturvernforbundet i Valdres har gjort seg kjent med foreslåtte reguleringsplan for Markahøvda i Øystre Slidre Kommune og ønsker å komme med våre synspunkter i forbindelse med høringsrunden.

Vi ber om at planen avvises, en planlagt utbygging av 200 nye hytter i et tilnærmet urørt naturområde ved Beitostølen, nedenfor RV. 51 er svært uheldig. Eksisterende hyttebygging på Beitostølen er allerede meget arealkrevende og vi ber om at dette ikke fortsetter. Vi oppfordrer isteden til å redusere framtidig hyttebygging i området. Nybygging bør fortrinnsvis legges i eksisterende områder. (Fortetting)

En foreslått utbygging som ved denne planen fører til ytterligere landskapsendinger, negative konsekvenser for biologisk mangfold, ytterligere forhøyet energibruk for området og et høyere utslipp av CO2 på bakgrunn av økte transportbehov.

Vi vil også be om at framtidige reiselivssatsninger baseres på redusert ressursforbruk, både for areal- og energibruk.

Med vennlig hilsen

For

Naturvernforbundet i Valdres

Ole Morten Fossli – Leder

Høringsuttalelse