Høringsuttalelse til besøksstrategi for Breheimen nasjonalpark

Breheimen nasjonalparkstyre er ansvarlige for forvaltninga av Breheimen nasjonalpark med 7 tilliggende verneområder. Stortingsmelding nr.18 (2015-2016) om Friluftsliv fastsatte at alle nasjonalparker i Norge skal ha egne besøksstrategier. Naturvernforbundet har sendt innspill til ny besøksstrategi for Breheimen. Høringsfrist var 16.10.2023.