Høringsuttalelse til forslag til detaljregulering av Vismunda næringspark, Gjøvik kommune

Naturvernforbundet i Innlandet har sammen med Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land, BirdLife avd. Oppland og BirdLife Gjøvik, Toten og Land lokallag sendt uttalelse til detaljregulering av næringspark ved naturrike Vismunda i Biri, Gjøvik kommune. Høringsfristen var 10.01.2023.