Høringsuttalelse til høring av valg av framtidig vannkilde for kommunal vannforsyning, Gausdal kommune

Naturvernforbundet i Gausdal og Naturvernforbundet i Innlandet ønsker å uttale oss om framtidig vannkilde i Gausdal kommune. Vi ber om at vurdering av vannkilde sees i sammenheng med framtidig behandling av kommunedelplan for Skei. Uttalelsen ble sendt 23.01.2024.