Høringsuttalelse til ny 420 kV Lillehammer-Gran og nye transformatorstasjoner

Statnett SF har lagt fram melding med forslag til utredningsprogram for ny 420 kV-ledning
mellom Lillehammer og Gran med nye transmisjonsnettstasjoner i Lillehammer og Gran
kommuner, samt omlegginger av ledninger i Lillehammer. Fylkeslaget har sendt innspill sammen med Naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer, Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land og Naturvernforbundet i Gran og Lunner. Innspillet ble sendt 12.05.2023.