Høringsuttalelse til ny forskrift om fartsgrenser på Mjøsa

Per i dag er det ingen gjeldende forskrift om fartsgrenser på Mjøsa. Forslaget til forskrift er utarbeidet i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra hver kommunes administrasjon (Hamar, Stange, Ringsaker, Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten, Nes og Eidsvoll) for å sikre likhet innenfor alle mjøskommunenes sjøområder. Høringsfristen var 22.11.2023.