Høringsuttalelse til reguleringsplan for Grotli Fjellhytter, Skjåk kommune

Grotli Utvikling AS ønsker å regulere et helt nytt areal til bygging av 30 fritidsboliger på Grotli i Skjåk kommune. Vi ber kommunens politikere være svært varsomme med å vedta å ta hull på nye områder. Uttalelse er innsendt av Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel og Naturvernforbundet i Innlandet 25.01.2024.