Høringsuttalelse til «Strategisk plan för tågtrafiken i Värmland 2022–2040»

Vi har sendt innspill til strategisk plan for togtrafikken i Värmland, da denne planen berører togtilbudet i vårt distrikt.

Foto: Kim AastangenKim Aastangen
  • Ikke bygg direkte jernbane Arvika–Oslo.
  • Øk hastigheten til minst 160 km/t på hele Värmlandsbanan.
  • Oljefondet fører til raskere utbygging av dobbeltspor på Värmlandsbanan.
  • Forleng flest mulig av regiontogene Oslo–Kongsvinger inn i Värmland.
  • Billigere billetter for grensekryssende tog.

Les hele innspillet her: