Høringsuttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og planprogram for Ryggeberget Fjelltak, Etnedal kommune

Vi er opptatt av å bevare naturgrunnlaget i Norge og Valdres. Naturen er vårt grønne gull, og har stor verdi i sin egenverdi.
Vi registrerer i at det ønskes en betydelig utvidelse av planområdet for masseuttaket Ryggeberget Fjelltak i Etnedal. Vi har sammen med BirdLife sendt vårt innspill til Etnedal kommune. Høringsfristen er 23.11.2023.