Hubro

Hubro er en sterk truet art. Se også en annen artikkel om Hubro under denne fanen

Hubro

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hubro

Hubro

Vitenskapelig(e)
navn
:

Bubo bubo
Linnaeus, 1758

Norsk(e) navn:

hubro

Hører til:

hubroer,
egentlige ugler,
ugler

IUCNs rødliste: [1]

ver 3.1

Status iucn3.1 LC-no.svg

LC — Livskraftig

Nasjonal rødliste (Norge): [2]

Status iucn3.1 reg-EN-no.svg

EN — Sterkt truet

Habitat:

fjell, skog med klipper, og steinete områder

Utbredelse:

Eurasia

Hubro (Bubo bubo) er ei ugle i slekten Bubo.

Beskrivelse

Hubroen er den største av alle ugler i Europa og veier fra 2 til 4 kg. Hannhubroen blir ca. 65 cm, hunnen ca. 5—10 cm større. Vingespennet er mellom 1,5 og 1,8 m. Den har store fjærtopper som kan minne om horn, og rødgule øyne. Brystet har brede striper og buken smale striper. Selve fjærdraktens grunnfarve er gulbrun med brunsorte pletter på oversiden. Fjærene er myke og har en kant av fine frynser, noe som gjør den nesten lydløs når den jakter. Den kan se i lys som er cirka 100 ganger svakere enn det mennesket bruker til å orientere seg med.

Habitat og utbredelse

Hubro finnes i hele Eurasia fra Atlanterhavet til Stillehavet i området mellom Polarsirkelen og Middelhavet/Himalaya. I Norge og Sverige finnes 5-600 par, i Finland 3000. Danmark har bare mellom 20 og 30 par, alle i Jylland. I Tyskland regner man med å ha om lag 1000 par, mens i Østerrike finnes det 3-400 og i Sveits 100. På 1800-tallet var hubroen en vanlig hekkefugl i mange skogsområder, men den er nå mindre tallrik og i mange europeiske land er den utryddet.

Levevis

Hubroen er revirtro og har hovedsakelig aktiviteten sin på natten.Hubroen hekker i ulendte områder med bratte berg i fjellskoger og langs kysten. Den hekker først når den er 2-3 år gammel, og parene holder sammen hele livet. Hunnen kan legge 1-6 egg. Disse legges i mars, og hun ruger på dem i om lag 35 dager. Ungene er klare til å fly når de er 50-60 dager gamle, men de er ikke uavhengige av foreldrene før de er et halvt år gamle.Høyeste registrerte levealder for frittlevende hubro er 19 år. Den er registrert via ringmerking. I fangenskap er høyeste dokumenterte levealder 60 år