Huldrestry

Huldrestry er en av de arter i Valdres som er truet

Huldrestry

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Huldrestry

Huldrestry

Vitenskapelig(e)
navn
:

Usnea (Dolichousnea) longissima
Ach.

Norsk(e) navn:

Huldrestry

Hører til:

Slekt: Usnea Dill. ex Adans.
Familie: Parmeliaceae,
Orden: Lecanorales,
Klasse: Lecanoromycetes,
Sekksporesopper (Ascomycota)

Nasjonal rødliste (Norge): Referanse

Status iucn3.1 reg-EN-no.svg

EN — Sterkt truet

Huldrestry er en lavdannende soppart innen slekta strylav (Usnea) i familien Parmeliaceae. Det er en lang, hengende, sparsomt forgrenet lav opptil 2-3 meter lang. Den regnes som verdens lengste lav. Ofte løsrevet og drapert over kvister og greiner uten tydelig festepunkt. Farge bleikt strågul eller grågrønn, lysere enn andre Usnea-arter. Utseende gjør at den kan minne om juletregirlander. Den vokser på trær, hovedsakelig grantrær i gammel fuktig skog (urskog) i kontinentale områder. Den var før ganske vanlig, men er nå sjelden og utrydningstruet, for en stor del på grunn av moderne skogbruksmetoder. Vokser i Norge spredt, men lokalt rikelig fra Telemark og Vestfold til Nord-Trøndelag.