Ikke brenn hageavfallet, det kan leveres GRATIS på Gausdal gjennvinningsstasjon!

Gausdal kommune vedtok 26.11.09 forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Unntak fra forbudet er bl.a. brenning av tørt ryddningsvirke når avstanden til annen bebyggelse, offentlig vei og friareal er større enn 200 m. Hageavfall, trevirke og lanbruksplast kan leveres gratis hos GLØR.

Det finnes ikke en god grunn for å la et surt og foruresende røykteppe ligge over Gausdal. Dessuten er det forbudt 

Hele forskriften ligger på kommunenes internettside, eller den kan fås ved henvendelse til servicetorget.

http://www.gausdal.kommune.no/artikkel/32075/10118:27050:

Sjekk åpningtidene hos GLØR:

www.glor.no