Ingen hytter ved Heståsmyra! – leserbrev

Av Arne Chr. Stryken, leder av Naturvernforbundet i Lillehammer. Under overskriften «Massiv motstand mot Heståsmyra» skriver GD 13. mai om forslaget fra Ringsaker kommune om bl.a. å tillate 65 fritidsboliger bygd ved Heståsmyra. Dette har ført til reaksjoner og sterk motstand fra flere hold

I GD går DNT Lillehammer, ved lederen Ragnvald Jevne, i mot planene. Området går opptil 955 moh. og  ligger tett inntil Lillehammers grense ved fjelløypa mellom Sjusjøen og Nordseter. Jevne sier bl.a. at en utbygging vil både vinter og sommer forringe manges naturopplevelse. Naturvernforbundet i Lillehammer støtter dette synet og har tidligere uttalt seg i mot planene. Også hytteeierforeninger og enkeltpersoner i Sjusjø-området har reagert sterkt både på planer om fortetting av eksisterende områder, som i Kroksjølia, og planene ved Heståsmyra.

Da planutvalget i Lillehammer kommune uttalte seg om planene ble det varslet innsigelse mot fortettingen i Kroksjølia og utbyggingen ved Heståsmyra. Etter et møte mellom Lillehammer og Ringsaker kommuner ble antall fritidsboliger i Kroksjølia redusert fra 200 til 100, mens antallet ved Heståsmyra ble redusert fra 65 til 60. Etter dette har Lillehammer kommune trukket sitt varsel om innsigelse. At Lillehammer har gjort dette for Heståsmyras vedkommende er helt uforståelig. Jevne sier at DNT derfor nå har en jobb å gjøre. Men styrken i motstanden er blitt svekket når Lillehammer ikke følger opp varselet om innsigelse og kommer med en faktisk innsigelse mot Heståsmyra. I en orientering om saken i Lillehammers planutvalg 8. mai sies det at Heståsmyra «bør utgå i sin helhet», eventuelt reduseres ytterligere. Dette er altfor svakt, og har nærmest karakter av fromme ønsker. Eiere og utbyggere i Sjusjøfjellet har sjelden tatt hensyn til motstand som svekker deres økonomiske interesser. Derfor må det sterkere lut til. Innsigelse er et lovlig virkemiddel som ulike offentlige instanser, inkludert kommunene, kan bruke når de vil fremme sine interesser og sitt syn. Et eventuelt hytteområde ved Heståsmyra ligger som sagt svært nær grensen til Lillehammer i et hittil lite berørt fjellområde, inntil en mye brukt skiløype i fjellskogen under Sjusjøfjellet og Lunkefjell. Det heter seg at Lillehammer, med Nordseterfjellet, i mange år har «holdt» relativt uberørte arealer for hyttebeboere og turister i Sjusjøområdet. Et felt med fritidsboliger ved Heståsmyra vil ytterligere forsterke dette.

Naturvernforbundet i Lillehammer ber Lillehammer kommune vise en mer aktiv motstand mot planene ved Heståsmyra. Hvis det ikke er for sent å komme med en innsigelse bør det gjøres. Det må gjøres klart for Ringsaker kommune at planene er helt uakseptable. Vi vet at det er et ønske fra Lillehammer om et plansamarbeid mellom kommunene om bruken av fjellet. Det er viktig. Men planprosesser tar tid og «mens graset gror dør kua».  Innen en plan er klar kan Heståsmyra for lengst være utbygd. Derfor må utbygging allerede nå forhindres. 

DNTs og Naturvernforbundets reaksjoner viser at Lillehammer kommune har disse organisasjonene med på laget. Disse representerer faktisk nærmere 10 % av Lillehammers innbyggere!