Innkalling til årsmøte 2023 Naturvernforbundet i Valdres

Vi innkaller herved til årsmøte på 28.februar kl. 19.00.
Sted: Kulturpuben i underetasjen til Fagernes Landhandel på Fagernes. 

 Saksliste
På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:
1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsmelding 2022
4. Regnskap 2022
5. Innmeldte saker
6. Aktivitetsplan 2023
7. Budsjett 2023
8. Valg

Sakspapirer legges ut på lagets nettside før møtet.
Før vi gjennomfører årsmøtet, har vi fått Steinar Bergheim til å vise oss bilder fra hans tur sammen med kona Eldbjørg gjennom Canadas villmark. Tittelen på hans foredrag er:
«En hel sommer i Canadas villmark. Møte med fugler, dyr og natur, og noen tanker om forvaltning av ett av verdens største villmarksområder.»
Ta gjerne med venner, men la oss få vite hvor mange som kommer. Slik at vi får bestilt servering etter antall deltakere. Svar sendes til kuyp@online.no eller ring/sms til mobil 95 93 18 02 v/ Fred Kuyper.

Det skal bli noen utskiftinger i styret. Vi håper at valgkomiteen møter velvilje blant våre medlemmer til å stille opp for en periode. Vi ser gjerne at vi får inn styremedlemmer som kan representere Øystre- og Vestre-Slidre og Vang.
Kontakt gjerne valgkomiteen om du er interessert: Thomas Aslaksby (telefon 40636772) og Liv Marit Enoksen (telefon 95242199).

Forøvrig vil vi starte en møteserie kalt «Grønn Kafé», hver siste tirsdag i måneden. Program for møtene vil komme etter hvert, men kommende kommunevalg vil være et naturlig utgangspunkt for valg av temaer.  

Hjertelig velkommen til møtet! Vi gleder oss.
På vegne av styret,
Fred Kuyper, styreleder i Naturvernforbundet i Valdres