Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Gausdal 2023


Tid: Mandag 13. mars 2023, 19.00 – 21.00
Sted: Gausdal Arena, Frivilligsentralen

For spørsmål angående møtet, kontakt:
David Helbæk, 913 49 511
e-post: gausdal@naturvernforbundet.no

Saksliste

Sak 1 Valg av møteleder og referent
Valg av møteleder
Valg av referent
 
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3 Årsmelding (se dokument nederst på siden)

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan  

Sak 5 Regnskap og budsjett
Regnskap legges fram på møtet.

Sak 6 Valg
Det skal velges til styre for 2023
Det skal velges valgkomite.
Det skal velges revisor.
 
Sak 7 Innmeldte saker
 
Sak 8 Vedtekter (se dokument nederst på siden)
 
 
Vel møtt, enkel bevertning.
 
På vegne av styret,
 David Helbæk