Innlandet får Norges første solkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Solgrid AS konsesjon for å bygge og drive Furuseth solkraftverk i Stor-Elvdal.

I dag kom meldingen om at NVE gir konsesjon til Innlandets, og Norges, første solkraftverk. Solgrid AS og Furuseth solkraftverk i Stor-Elvdal kommune har fått konsesjon for en installert effekt på inntil 7 MWp, noe som årlig kan gi rundt 6,4 GWh ny fornybar energiproduksjon. Dette dekker det årlige strømforbruket til ca. 320 husholdninger.

– Jeg er veldig glad for at Østerdalen får en satsning som dette og tar en ledende rolle innen solenergi, sier Ole Midthun, leder av Naturvernforbundet i Innlandet. – Her har man klart å legge anlegget langsmed eksisterende vei, tett på eksisterende strømnett, og med krav om å ivareta naturen i området. Dette er klimasatsning vil ha mer av!

Naturvernforbundet i Innlandet uttalte seg i desember i fjor positivt til planene om solkraftverk i Stor-Elvdal kommune, forutsatt at det ville bli tatt nødvendige hensyn til biologisk mangfold, nøkkelbiotoper, flora og fauna. Etter vår mening var konsekvensutredningen grundig utført, og våre kommentarer støttet i all hovedsak utredningens anbefalinger.

Når NVEs konsesjon nå foreligger, er vi glade for å se at våre kommentarer er godt besvart og langt på vei hensyntatt i begrunnelsen for vedtaket. Solkraft medfører oftest langt mindre skadelige inngrep enn annen kraftutbygging. En av fordelene med solkraftanlegg er at de kan demonteres og at natur- og landbruksområder kan tilbakeføres til tidligere tilstand og/eller bruk.

Vi følger nøye med på den eskalerende satsningen på solkraftfeltet, og er spente på å se resultatene av Solgrids pilotprosjekt i Stor-Elvdal.