Insekter i slåttemark

Å unngå insektdød er vakkert og velduftende.

Eng. Foto: Heidi Kristoffersen.

Mange av insektene som er knyttet til gamledagers slåttemark har problemer med å finne mat, både til det voksne insektet og larvestadiene sine. I Norge forsvant omtrent 90 % av slåttemarkene i løpet av 1900-tallet, og denne reduksjonen har fortsatt etter århundreskiftet. I 2021 ble 2752 arter oppført som truet av Artsdatabanken. Av disse truede artene var 798 (29 %) kulturbetingede, altså avhengige av slått, husdyrbeiting m.m. Hvis man er så heldig å eie en hage, er det mange muligheter for å legge til rette for økt naturmangfold ved for eksempel å etablere en blomstereng.

Her er noen boktips:

Ingvild Austad med flere: Norske blomsterenger. Forbilder, frøblandinger, etablering og skjøtsel.

Ellen J. Svalheim: Frøboka: Håndbok for innsamling av lokale frø til insektvennlig blomstereng.