Invitasjon til årsmøte 2013, på biblioteket Lillehammer: