JA til alternativ hyttebygging!

Vi i naturvernforbundet i Valdres sier JA til hyttebygging. Muligens en overraskelse for en del av lesere. Men la oss forklare dette nærmere.

Per i dag er det ca. 20.000 hytter i Valdres. Og flere skal det bli. Noe som gir økt aktivitet, sikrer en del arbeidsplasser og gir muligens flere mennesker mulighet til å kunne oppleve den vakre, ville naturen som distriktet blir markedsført med. La oss håpe at det ikke i for stor grad går ut over den vakre, ville naturen og at det ikke fører til en økning i utslipp som kan forsterke klimaproblemene.

Når vi sier JA til hyttebygging, er det med tanke på et mulig prosjekt. Og muligens et enestående prosjekt, som både kan  gi arbeidsplasser, økte inntekter og i hvert fall mange mennesker et bedre liv.

I Aftenpostens lørdagsutgave den 12.januar, blir vi minnet om at det er tre år siden Haiti ble utsatt for en katastrofe som kostet 316 000 mennesker livet, som gjorde at 250 000 bolighus kollapset og førte til at 1,2 millioner mennesker ble hjemløse.

Hjelpetiltakene kom raskt i gang, men utfordringene var enorme. Oppbyggingen går sakte og per i dag bor det fortsatt nærmere 360 000 mennesker i til sammen 496 leirer. Og selv om mesteparten av bygningsmassene er fjernet, har gjenoppbyggingen knapt begynt. Folk bor fortsatt under presenninger. Årlige flom og orkaner forverrer situasjonen ytterlig.

Hva kan et hytteprosjekt i Valdres gå ut på? Det er mye kompetanse i Valdres når det gjelder hyttebygging. Også når det gjelder prefabrikkerte konstruksjoner. Penger er det nok av, om en skal tro på skattelistene som årlig legges ut. Porschesalget i Norge er tyvedoblet de siste ti årene.  Hva med å utlyse en konkurranse for en hyttemodell, som har en akseptabel pris, som er lett å transportere og montere og som til og med kan flyttes til en endelig lokalisering når leirenes tid er forbi. Finansieringen må og kan bli både et offentlig ansvar og en gedigen hjelpeaksjon. Så hva er det vi venter på? Ta gjerne kontakt med oss i Naturvernforbundet i Valdres.