JA til VKR

«VKR holder Valdres ren» er én av overskriftene på bedriftens nettside. Vi har god grunn til å stole på at slik er det, såfremt vi følger oppfordringen som følger med denne overskriften: «Vær med på sorteringsordningene og hjelp oss med å holde nærmiljøet fritt for avfall».

Hvorfor velger vi VKR som tema for vår artikkelserie «JA til»?

I Aftenpostens lørdagsutgave 5.januar er det en artikkel om søppelhandtering i Italia. I 20 år har Camorra mafiaen hatt kontroll over dette, noe som har ført til en vanvittig forsøpling og forurensing av både luft, jord og vann. Bakgrunnen for at Cammorraen fikk overta handteringen av søppelet var at renovasjonsselskapene som de etablerte kunne gjøre jobben for en brøkdel av prisen til de som drev tidligere og som drev seriøs. Noe av konsekvensen til den omfattende forsøpling og den ukontrollerte forbrenningen av avfall, var frigjøring av en rekke giftstoffer, slik som dioksin. Mens mafiaen tjente i milliardstørrelser, økte antall krefttilfeller rundt Napoli. Ifølge en rapport publisert i The Lancet Oncology økte antallet menn som dør av leverkreft fra 14 per 100.000 på landsbasis til 35,9. Antall tilfeller av blærekreft er omtrent dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet, mens leukemi er 30 prosent høyere i områder hvor det er registrert forurensing. Flere hundre tusen mennesker i denne regionen er blitt utsatt for giftig forurensing i et par tiår. Forurensingsnivået i luften, vannet og i maten er langt over tillatte grenseverdier, fremholder forskeren Alfredo Mazza som står bak rapporten. Forsker og overlege ved det offentlige sykehuset i Caserta, Gaetano Rivezzi, mener at rapporten allerede er utdatert. Han påpeker langtidseffekten av disse giftstoffene som man ikke vet omfanget av. Allerede nå ser man en sterk økning av brystkreft hos kvinner i 20-års alder. I områder med mye forurensing ser man økt forekomst av bl.a. testikkelkreft og lungekreft.

Det som skiller Italia fra Norge er den høye graden av korrupsjon, i alle ledd. Det er ingen grunn til å være bekymret for tilstanden her i distriktet slik den er beskrevet i Aftenpostens artikkel. Samtidig vet vi at det er et betydelig antall ulovlige depoter også her i dalen. Kommunene kjenner til disse depoter, men lite blir gjort. For to år tilbake har naturvernforbundets styremedlemmer vært med på å kartlegge disse forekomstene, på vegne av Fylkesmannen og gjennomført av daværende leder Ole Morten Fossli. Til sommeren vil vi gjennomføre en ny gjennomgang og om nødvendig aksjonere for å få fortgang i ryddingen.

Ifølge et førsteside oppslag i avisa «Valdres» vil tre av VKRs miljøstasjoner holdes stengt på lørdager. «Dette handler ikke om innsparing», sier daglig leder Eivind Berg, som mener endringene i åpningstidene ikke er dramatisk. «Det er tross alt søppel vi snakker om, ikke liv og helse» legger han til. Vi skal ikke kommentere de forretningsmessige vurderinger som ligger til grunn for denne beslutningen. Det vi håper på er at det ikke fører til økt ukontrollert forbrenning og nedgravning av søppel, når folk velger det som et alternativ. VKR har et ansvar. Vi har alle et ansvar, fordi det faktisk handler om «liv og helse» til folk. Vi ønsker VKR og de ansatte lykke til med sitt arbeid. De gjør en viktig jobb.